Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Właścicielem i administratorem serwisu warsztatproduktowca.pl jest firma: Connectd Marcin Zaremba, ul. Sportowa 21, 06-100 Pułtusk, NIP: 568 14 95 091, REGON: 146031616, zwana dalej “Operatorem”.

§2

Osoba korzystająca z serwisu jest zwana dalej “Użytkownikiem”.

§3

Operator świadczy na rzecz Użytkownika usługę polegającą na odpłatnym udostępnieniu treści tekstowych i wideo w domenie warsztatproduktowca.pl dotyczące zarządzania produktami cyfrowymi (“Usługa”).

ZAWARCIE UMOWY

§4

Skorzystanie z Usługi jest możliwe po prawidłowym zawarciu Umowy zgodnie z procedurą:

– Użytkownik składa zamówienie za pośrednictwem strony warsztatproduktowca.pl,

– Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia,

– Umowa zawierana jest na czas określony przy wybranym wariancie Usługi. 

§5

Umowa może zostać rozwiązana bez podawania przyczyn przez każdą ze Stron, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

RODZAJ I ZAKRES USŁUGI

§6

Usługa dotyczy udostępnienia użytkownikom plików tekstowych i wideo dotyczących zarządzania produktami cyfrowymi

§7

Liczba dostępnych plików tekstowych i wideo jest zmienna i zależy od rozwoju Usługi oraz od rodzaju wybranej Usługi.

WYMAGANIA TECHNICZNE

§8

Do skorzystania z Usługi wymagane jest spełnienie następujących wymagań:

– Posiadanie urządzenia z dostępem do internetu umożliwiającą przeglądanie stron WWW,

– Możliwość odtwarzania materiałów wideo na stronie Vimeo.com, 

– Ściąganie i odtwarzanie na urządzeniu plików PDF

INNE POSTANOWIENIA

§9

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez wiedzy Operatora treści znajdujących się na stronie warsztatproduktowca.pl jest zabronione

§10

Usługa jest świadczona przez Operatora w sposób ciągły, a wszelkie przerwy lub błędy należy zgłaszać Operatorowi korzystając z formularza kontaktowego, który dostępny jest pod adresem marcin@warsztatproduktowca.pl

§11

Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Użytkownik podając przy zakładaniu konta swoje dane osobowe Operatorowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Operatora w celu świadczenia usługi. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

§12

Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Użytkownika pod adresem https://warsztatproduktowca.pl/regulamin/

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Operatora.

§14

Operator z góry wyraża swoje ubolewanie wobec wszystkich, którzy musieli przeczytać ten Regulamin.

Copyright © 2019 warsztatproduktowca.pl. Szkolenia napędza platforma WP Idea